Lotorpsmetoden

Bild-0341

Andningsmassage/thoracal mobilisering
För att en människa ska överleva behövs konstant tillförsel av syre till alla kroppens organ. Syret tillförs kroppen genom att man andas in syre i lungorna och där övergår syret till blodet och transporteras ut i kroppen. Något man kanske inte tänker på så ofta är HUR det går till att andas och hur otroligt viktigt detta är för att kroppen ska fungera bra!
En människa andas genom att använda ett stort antal muskler i bröst, rygg och magregionen. Det behövs muskler både för att andas in och för att andas ut. Ett andetag bygger på att dessa muskler samverkar på ett bra och effektivt sätt. Vad händer då om dessa muskler INTE fungerar bra?

Ett vanligt problem, framförallt i samband med stress och andningsrelaterade problem som t ex hosta och doftallergi, är att man hamnar i s k hög och snabb andning. Denna typ av andning innebär att många andningsmuskler utnyttjas dåligt och med tiden blir stelare och mer orörliga. Framförallt är det utandningsmusklerna som påverkas på detta sätt. Man blir alltså dålig på att andas ut vilket leder till att lungorna aldrig riktigt töms på gammal luft, framförallt koldioxid. Resultatet av detta blir att syreinnehållet i luften i lungorna blir sämre och detta leder till problem i kroppen. Som en liknelse kan man t ex nämna att man inom brandkåren använder koldioxid för att släcka då den är så effektiv på att tränga undan syre!
Lotorpsmetoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen. I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre. Under en behandling genomförs ett antal ordentliga utandningar där patienten får hjälp med att verkligen tömma lungorna. Effekten av detta är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar effekt och förbättring av problem som kan ha varat i åratal. Många personer med astmaliknande problem har fått hjälp med andningsmassage/thoracal mobilisering. De har fått större rörlighet i andningsmusklerna som i sin tur gjort att de kan andas bättre och i många fall slutat med medicinering